top of page
A8.JPG

AAVA

AAVA - Taidepolku - Art in Porkkala 15.-17.9.2023

TEOSHAKU KÄYNNISSÄ

22.6. asti

 

Pursu ry järjestää ja kuratoi monitaiteellisen näyttelyn Porkkalanniemen luontopoluilla,
Kirkkonummella. Näyttely on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, joiden tarkoituksena
on juhlia ainutlaatuista kulttuuriperintöämme. Näyttely on ilmainen, kaikille avoin
ja sen tarkoitus on tehdä taiteesta elämyksellisempää ja helposti lähestyttävämpää.

 

Taidepolku järjestetään kolmatta kertaa ja tämän vuoden teemaparina ovat linnut ja muutto. 

Näyttelyn vuosittain toistuvia aiheita ovat 

perinne, perintö, mytologia ja luontoyhteys. Nämä teemat ja aiheet toimivat teosten yhdistävänä
tekijänä ja koko näyttelyn punaisena lankana.

Etsimme erilaisia teemoihimme liittyviä korkealaatuisia taideteoksia. Töiden tulee olla valmiina paikan päällä 14.9. mennessä, ne eivät saa vaatia ulkopuolista virtalähdettä ja ne on voitava sijoittaa ulos viikonlopun ajaksi (performanssit toteutetaan pääasiassa lauantaina).

LÄHETÄ HAKEMUKSESI

pursu.ry@gmail.com

22.6. mennessä.

Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse kesäkuun loppuun mennessä.

Porkkalanniemi

Porkkalanniemen sijainti ja luonto tekevät siitä merkittävän kulttuuriperintökohteen. Porkka-
lan kohdalla Suomenlahti on kapeimmillaan ja niemen kärjestä matka Viroon on lyhyim-
millään, mikä tekee siitä tärkeän reitin ihmisten lisäksi muuttolinnuille. Alueella on runsaasti

rauta- ja pronssikautisia kiviröykkiöitä. Nämä sijoittuvat pääosin silloisille saarille, jotka
nykyyään maan kohottua ovat osa niemeä.  Porkkalanniemen edustalla sijaitsee vuonna 1800 rakennettu Rönnskärin majakka ja 1920 rakennettu Kallbådanin majakka.

Porkkalan
hylkypuisto on kansainvälisesti merkittävä sukelluskohde jossa on merkittyjä ja hyvin
säilyneitä hylkyjä 1500-luvulta 1800-luvulle. 1912 niemestä löytyi 356 hopearahan kätkö ja
vuonna 2020 niemestä löytyi 294 kuparikolikkoa. Nämä molemmat löydot sijoittuva 1700-luvulle.

Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto vaati ja sai Porkkalanniemen
käyttöönsä vuoteen 1956 asti. Tätä aikaa kutsutaan Porkkalan parenteesiksi. Nykyisin
niemessä on useita luonnonsuojelualueita ja UUVI:n ylläpitämä ulkoilualue.

OPEN CALL

until 22nd of June

Pursu ry organizes and curates an art exhibition on Porkkalanniemi's nature trails,
Kirkkonummi. The exhibition is part of the European Heritage Days, the purpose of which is
is to celebrate our unique cultural history and environment. The exhibition is free and open to everyone and its goal is to make art more vivid and approachable.

 

The exibition is organized for the third time and this year's theme pair is birds and migration.

The annually recurring topics of the exhibition are

tradition, heritage, mythology and nature connection. These themes and topics act as a collective element of the artworks and a unifying principle for the entire exhibition.

We are looking for diverse set of high quality artworks relating to our themes. The only restrictions for the works are that they will be ready on site by the evening of September 14th, they do not need external electricity and that they can be displayed outside over the weekend (performances will take place on Saturday).

SEND YOUR APPLICATION TO

pursu.ry@gmail.com

by 22nd of June.

Selections will be announced by e-mail by the end of July.

Porkkala peninsula 

Porkkalanniemi's location and nature make it a significant cultural heritage site. At Porkkala, the Gulf of Finland is at its narrowest and from the tip of the cape the journey to Estonia is at its shortest, which makes it an important route not only for people, but also for migratory birds.
There are plenty of iron and bronze age stone mounds in the area. These are mainly located on historical islands which nowadays, when the land has risen, they are part of the peninsula.
The Rönnskär lighthouse, built in 1800, and the Kallbådan lighthouse, built in 1920, are located in front of Porkkalanniemi. Porkkala Wreck Park is an internationally significant diving destination with marked and well-preserved wrecks from the 16th century to the 19th century.

In 1912, a cache of 356 silver coins and in 2020, 294 copper coins were found on the cape. Both of these finds date back to the 18th century.

After the Second World War, the Soviet Union claimed and got Porkkalanniemi for its use until 1956. This time is called Porkkala's parenthesis. Today, the peninsula has several nature reserves and an outdoor recreation area maintained by UUVI.

 

bottom of page